Организација друштва

 

Унутрашња организација Друштва, осигурава обављање послова из регистроване делатности Друштва, утврђених Одлуком као оснивачким актом и Статутом Друштва.Обављање послова, спроводи се кроз секторе друштва и то:

  • КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
  • СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

  • СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ, КОМЕРЦИЈАЛНИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА
  • СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

 

Организациона шема