Контрола осовинског оптерећења теретних возила је једна од најважнијих мера планирања и превентиве у друмском транспорту, како би се спречило уништавање инфраструктуре и подстакло унапређење безбедности саобраћаја.

У циљу унапређења области заштите путева, „ Србијапут“ А.Д. планира увођење система Мерења осовинског оптерећења у покрету.

Ови системи су развијени као допуна статичком мерењу и добијању поузданих статистичких података о стварном преоптерећењу на путу.

 

Основне предности ових система су:


  1. Мерење свих возила без задржавања

  2. Невидљиви су на путу.

 

Подаци добијени коришћењем ових система се могу користити за:


  1. Предселекцију за статичко мерење тежине

  2. Надзор преоптерећених возила

  3. Одржавање путне инфраструктуре

  4. Саобраћајне анализе

  5. Саобраћајно планирање


Увођењем ових система се остварују многе предности као што су смањење броја преоптерећених возила, смањење оптерећења коловоза, а самим тим би се уштедео новац за његову реконструкцију и поновну израду.